ZONA PROFESORES ZONA ALUMNOS/FAMILIAS

+34 96 560 03 50

C/ Santa Inés, 1 03660 - Novelda

logo centenario Colegio Padre Dehon

Batxillerat

Qualitat acadèmica, esforç, formació i innovació

L’etapa de Batxillerat té com a principal objectiu la formació integral dels nostres alumnes. Tractem d’aconseguir que l’alumne aconseguisca una maduresa intel·lectual i humana que els permeta, tant accedir a estudis superiors, com incorporar-se de forma profitosa a la societat. Per a això, en els nostres objectius d’etapa fem especial èmfasi en els aspectes acadèmics i intel·lectuals, però sense oblidar-nos dels aspectes convivencials i socials.

Atenent a la situació actual, implementem el procés d’aprenentatge amb l’ús adequat i responsable de la tecnologia com a eina necessària. Això permetrà que els nostres alumnes aconseguisquen, de manera progressiva, desenvolupar un procés d’aprenentatge personal i autònom, alhora que adquirisquen les habilitats cada vegada més imprescindibles de la feina cooperativa. Considerem que han de treballar estratègies de desenvolupament personal basades en la creativitat, la crítica, la investigació, etc.

En aquesta etapa considerem fonamental la coordinació amb les famílies, de manera que la comunicació entre alumne, família i tutor ha de ser constant i fluida, basant-nos en un Pla d’Acció Tutorial que continue amb la línia iniciada en les etapes anteriors.

Bachillerato
Bachillerato

Organització de l'etapa

El nostre batxillerat s’articula, atenent a la legislació de la Comunitat Valenciana(http://www.ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/bachillerato/curriculo)en dos cursos (1r i 2n Batxillerat ) i 2 modalitats, Ciències i HHCCSS (amb dos itineraris, Humanitats i Ciències Socials). Els cursos s’organitzen en tres seccions en 1r de Batxillerat i quatre seccions en 2n Batxillerat.

ORGANITZACIÓ 1r BATXILLERAT

Modalitat de Ciències (Tecnològic)
ObligatòriesMatèries troncals generalsLlengua Castellana i Literatura I

3h

Filosofia

3h

Primera Llengua Estrangera I (Anglés)

3h

Matèries troncals de modalitatMatemàtiques I

4h

Matèria troncal d’opció de modalitatFísica i Química

4h

Matèria EspecíficaEducació Física

2h

Lliure configuració autonòmicaValencià: Llengua i Literatura i

3h

Tutoria

1h

OpcionalsTroncals d’opció de modalitatDibuix Tècnic i

4h

Específiques d’opcióReligió

3h

Tecnologia Industrial

3h

ORGANITZACIÓ 2n BATXILLERAT

Modalitat de Ciències (Tecnològic)
ObligatòriesMMatèries troncals generalsLlengua i Literatura II

3h

Història d’Espanya

3h

Primera Llengua Estrangera II (AAnglès)

3h

Matèries troncals de modalitatMatemàtiques II

4h

EspecíficaHistòria de la Filosofia

3h

Lliure configuració autonòmicaValèncià: Llengua i Literatura II

3h

Tutoria

1h

TutoriaTroncals d’opció de mmodalitatDibuix Tècnic II

4h

Fisica

4h

Específiques d’opcióTeTecnologia Industrial II

4h

Modalitat de Ciències (Salut)
ObligatòriesMatèries troncals generalsLlengua Castellana i Literatura i

3h

Filosofia

3h

Primera Llengua Estrangera i (Anglès)

3h

Matèries troncals de modalitatMatemàtiques I

4h

Matèria troncal d’opció de modalitatFísica i Química

4h

Matèria EspecíficaEducació Física

2h

Lliure configuració autonòmicaValencià: Llengua i Literatura i

3h

Tutoria

1h

OpcionalsTroncals d i opció de modalitatBiologia i Geologia

4h

Específiques d’opcióReligió

3h

Cultura Científica

3h

Modalitat de Ciències (Salut)
ObligatòriesMatèries troncals generalsLlengua i Literatura II

3h

Història d’Espanya

3h

Primera Llengua Estrangera II (Anglès)

3h

Matèries troncals de modalitatMatemàtiques II

4h

EspecíficaHistòria de la Filosofia

3h

Lliure configuració autonòmicaValencià: Llengua i Literatura II

3h

Tutoria

1h

OpcionalsTroncals d’opció de modalitatQuímica

4h

Biologia

4h

Específiques d’opció (Triar una)Física / Psicologia / Religió

4h

Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials (Humanitats)
ObligatòriesMatèries troncals generalsLlengua Castellana i Literatura I

3h

Filosofia

3h

Primera Llengua Estrangera i (Anglès)

3h

Matèries troncals de modalitatLlatí I

4h

Matèria troncal d’opció de modalitatGrec I

4h

Matèria EspecíficaEducació Física

2h

Lliure configuració autonòmicaValencià: Llengua i Literatura I

3h

Tutoria

1h

OpcionalsTroncals d’opció de modalitatHistòria de l’Món Contemporani /
Literatura Universal

4h

Específiques d’opcióReligió

3h

Segona Llengua Estrangera (Francès) /
Llenguatge i Pràctica Musical I

3h

Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials (Humanitats)
ObligatòriesMatèries troncals generalsLlengua i Literatura II

3h

Història d’Espanya

3h

Primera Llengua Estrangera II (Anglès)

3h

Matèries troncals de modalitatLlatí II

4h

EspecíficaHistòria de la Filosofia

3h

Lliure configuració autonòmicaValencià: Llengua i Literatura II

3h

Tutoria

1h

OpcionalsTroncals d’opció de modalitatGeografia

4h

Història de l’Art

4h

Específiques de opció (Triar una)Segona Llengua Estrangera II (Francès) / Psicologia

4h

Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials (Ciències Socials)
ObligatòriesMatèries troncals generalsLlengua Castellana i Literatura I

3h

Filosofia

3h

Primera Llengua Estrangera I (Anglès)

3h

Matèries troncals de modalitatMatemàtiques aplicades a les Ciències Socials I

4h

Matèria troncal d’opció de modalitatEconomia

4h

Matèria EspecíficaEducació Física

2h

Lliure configuració autonòmicaValencià: Llengua i Literatura I

3h

Tutoria

1h

OpcionalsTroncals d’opció de modalitatHistòria de l’Món Contemporani /
Literatura Universal

4h

Específiques d’opcióReligió

3h

Segona Llengua Estrangera (Francès) /
Tecnologies de la Informació i la Comunicació i /
Llenguatge i Pràctica Musical I

3h

Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials (Ciències Socials)
ObligatòriesMatèries troncals generalsLlengua i Literatura II

3h

Història d’Espanya

3h

Primera Llengua Estrangera II (Anglès)

3h

Matèries troncals de modalitatMatemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

4h

EspecíficaHistòria de la Filosofia

3h

Lliure configuració autonòmicaValencià: Llengua i Literatura II

3h

Tutoria

1h

OpcionalsTroncals d’opció de modalitatEconomia

4h

Geografia

4h

Específiques d’opció (Triar una)Segona Llengua Estrangera II (Francès) / Psicologia

4h

Bachillerato
Bachillerato

ORGANITZACIÓ 1r BATXILLERAT

Bachillerato ciencias
Bachillerato ciencias
Bachillerato humanidades
Bachillerato humanidades
Bachillerato

ORGANITZACIÓ 2n BATXILLERAT

bachillerato ciencias
bachillerato ciencias
bachillerato humanidades
bachillerato humanidades
Bachillerato