ZONA PROFESORES ZONA ALUMNOS/FAMILIAS

+34 96 560 03 50

C/ Santa Inés, 1 03660 - Novelda

logo centenario Colegio Padre Dehon

Programa Innovació

La innovació és una activitat essencial per a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge. El projecte educatiu *Dehoniano, no *disocia dels seus pilars fonamentals la innovació.

 

La tasca d’innovar consisteix a treballar en un horitzó de millora contínua per a quants intervenen en l’acte formatiu, tant alumnes com docents.

Amb el propòsit d’avançar i donar resposta a la societat actual, decidim participar en el Programa d’Escoles Catòliques, Competència 43,19 (Programa Innovació) que ens guia en el procés de canvi metodològic.

Documentació relacionada