ZONA PROFESORES ZONA ALUMNOS/FAMILIAS

+34 96 560 03 50

C/ Santa Inés, 1 03660 - Novelda

logo centenario Colegio Padre Dehon

Valencià

Ensenyament en valencià

Com que  la nostra llengua  és cooficial amb el castellà a la Comunitat Valenciana i aporta enriquiment i diversitat lingüístiques, al nostre centre els alumnes estudien valencià des d´Infantil fins a Batxillerat.

L´objectiu és millorar l´ús del valencià aprenent cada dia dins un ambient engrescador, estimulant i divertit, tot establint una connexió amb la nostra realitat més pròxima,  valorant la llengua com a part fonamental del nostre patrimoni cultural i completant així la formació integral de l´alumne. Així mateix, parlar una segona llengua nadiva serveix de bastidor per a aprendre-ne més fàcilment unes altres, de noves.

L´ensenyament del valencià ha anat adaptant-se a les noves tecnologies  i metodologies perquè l´aprenentatge i l´ensenyament de la llengua siga enriquidor i lúdic alhora.

Cal fomentar en l´alumne una actitud positiva per a aprofundir en les quatre competències comunicatives bàsiques : comprensió oral, comprensió escrita , expressió oral i expressió escrita. A classe treballem la competència lingüística des de diferents projectes, adients per a cada curs i nivell.

La finalitat és que els nostres alumnes puguen fer servir la llengua amb fluïdesa en qualsevol situació o context comunicatius i, encara més,  arriben a adquirir un nivell estàndard de la llengua per a poder en un futur fent-ne un ús correcte i adequat en àmbits tant acadèmics com laborals.

A més, en Quart de l’ESO i en Primer de Batxillerat, els professors orienten i preparen els alumnes per a presentar-se a l´examen de valencià C1 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Aquest títol els permetrà estudiar en aquest idioma en la universitat i els obrirà portes en el món laboral, que cada vegada més, demana persones competents en idiomes.