ZONA PROFESORES ZONA ALUMNOS/FAMILIAS

+34 96 560 03 50

C/ Santa Inés, 1 03660 - Novelda

logo centenario Colegio Padre Dehon

Educació Secundària Obligatòria

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria comprèn els cursos de 1r a 4t ESO, i és evolutivament una de les etapes més importants en el desenvolupament cognitiu, social i emocional del nostre alumnat. És per això que considerem essencial fomentar i avivar en els nostres alumnes aquells valors que els ajuden a ser conscients del seu paper en la nostra societat, adquirint actituds de tolerància, respecte i compromís.

Amb l’objectiu d’aconseguir una metodologia activa, desenvolupem un model educatiu eminentment competencial basat en aprendre a aprendre, on el nostre alumnat no és un mer receptor de continguts, sinó que és la peça fonamental del procés d’ensenyament – ​​aprenentatge.

Per això, a les nostres classes utilitzem tècniques d’aprenentatge cooperatiu, aprenentatge basat en projectes i rutines de pensament; avivant competències essencials com les habilitats socials i de comunicació, el desenvolupament de l’esperit crític i creatiu, el foment de les TIC i l’adquisició d’altres llengües. La nostra finalitat és promoure un aprenentatge inclusiu i personalitzat, mitjançant una estreta coordinació entre el nostre professorat i el gabinet psicopedagògic del nostre centre.

Des del nostre centre donem especial importància a la tutoria com a recurs per guiar, acompanyar i orientar els nostres alumnes, atenent les vostres necessitats tant educatives com personals, i seguint la línia d’identitat del nostre projecte educatiu dehonià. És per això que a les tutories fomentem valors cristians com la solidaritat, la justícia, la igualtat, l’honestedat, la senzillesa, l’acolliment, la gratuïtat i l’amistat. A més, fomentem la consolidació de la seva identitat, promovent al nostre alumnat el desenvolupament d’actituds i comportaments de participació, col·laboració, respecte i tolerància. A les tutories treballem estretament coordinats i assessorats pel departament de pastoral i l’equip d’educació a la interioritat. Així mateix, mantenim una estreta relació entre els tutors i les famílies, per donar resposta a les necessitats, tant educatives com sociosocioemocionals, que requereixin per aconseguir una formació integral de tot el nostre alumnat.

ESO
ESO

L’etapa està distribuïda en quatre cursos i les seccions següents:

1r ESO3 Seccions: A, B i C
2n ESO3 Seccions: A, B i C
3r ESO3 Seccions: A, B y C
4t ESO3 Seccions: A, B i C
ESO

1r ESO

MATÈRIAHORARI
Valencià: Llengua i Literatura3
Llengua Castellana i Literatura3
Llengua Estrangera: Anglés3
Geografia i Història3
Ed. Física2
Matemàtiques3
Projectes Interdisciplinars2
Biologia i Geologia3
Música2
Tecnologia i Digitalització2
Tutoria1
Religió Catòlica1
Segona Llengua Estrangera II: Francés2
TOTAL HORES LECTIVES30

2n ESO

MATÈRIAHORARI
Valencià: Llengua i Literatura3
Llengua Castellana i Literatura3
Llengua Estrangera: Anglés4
Geografia i Història3
Ed. Fisica2
Matemàtiques4
Projectes Interdisciplinars2
Física i Química3
Música2
Ed. Plàstica, Visual i Aud.2
Tutoria1
Religió Catòlica1
Segona Llengua Estrangera II: Francés2
TOTAL HORES LECTIVES32

3r ESO

MATÈRIAHORARI
Valencià: Llengua i Literatura3
Llengua Castellana i Literatura3
Llengua Estrangera: Anglés4
Geografia i Història3
Ed. Física2
Matemàtiques4
Projectes Interdisciplinars2
Biologia i Geologia2
Física i Química2
Tecnologia i Digitalització2
Ed. Plàstica, Visual i Aud.2
Tutoria1
Religió Catòlica1
Opcional:

1.- Segona Llengua Estrangera II: Francés

2.- Taller d’Aprofundiment Anglés Oral

2
TOTAL HORES LECTIVES33

4t ESO

MATÈRIAHORARI
Valencià: Llengua i Literatura3
Llengua Castellana i Literatura3
Llengua Estrangera: Anglés3
Geografia i Història3
Ed. Física2
Matemàtiques A o B4
Ed. en Valors Cívics i Ètics2
Matèria d’opció 1:

Biologia-Llatí

3
Matèria d’opció 2:

Física i Química-Economia

3
Matèria d’opció 3:

Tecnologia-Expressió Artística

3
Tutoria1
Religió Catòlica1
Opcional:

1.- Segona Llengua Estrangera II: Francés

2.- Competència Comunicativa Oral en Anglés

3.- Arts Escèniques

2
TOTAL HORES LECTIVES33