ZONA PROFESORES ZONA ALUMNOS/FAMILIAS

+34 96 560 03 50

C/ Santa Inés, 1 03660 - Novelda

logo centenario Colegio Padre Dehon

Claustre

El nostre Claustre està compost pel
equip professional i docent de les àrees següents:

AGUILAR MONZÓ, Mª DOLORES
mdaguilarm@colegiopadredehon.com

ALBEZA ASENCIO, Mª DOLORES
lalbezaa@colegiopadredehon.com

BOTELLA ASENCIO, ISABEL
ibotellaa@colegiopadredehon.com

CUENCA BLANCO, INMACULADA
icuencab@colegiopadredehon.com

CUTILLAS REBOLLO, MIRIAM
mcutillasr@colegiopadredehon.com

ESPINOSA POMARES, PILAR
pespinosap@colegiopadredehon.com

IÑESTA PALOMARES, Mª CARMEN
mciniestap@colegiopadredehon.com

MAQUEDA SANCHIZ, NATALIA
nmaquedas@colegiopadredehon.com

MATAS MESEGUER, LUCÍA
lmatasm@colegiopadredehon.com

PÉREZ MARTÍNEZ, EVA
eperezm@colegiopadredehon.com

PERLASIA RIQUELME, NIEVES
nperlasiar@colegiopadredehon.com

PINOS ESCOLANO, Mª DOLORES
mdpinose@colegiopadredehon.com

PIQUERES ORTIZ, ESTER
epiquereso@colegiopadredehon.com

ROMERO CERVERA, MIRIAM
mromeroc@colegiopadredehon.com

RUIZ LÓPEZ, CARMEN
cruizl@colegiopadredehon.com

ABAD CARRILLO, ANA BELÉN
ababadc@colegiopadredehon.com

AMORÓS PÉREZ, GLORIA
gamorosp@colegiopadredehon.com

AZORÍN LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL
maazorinl@colegiopadredehon.com

BELTRÁ CANTÓ, ANTONIA Mª
ambeltrac@colegiopadredehon.com

BLÁZQUEZ GIMÉNEZ, Mª TERESA
tblazquezg@colegiopadredehon.com

BUSQUIEL GARCÍA, ROBERTO
rbusquielg@colegiopadredehon.com

GARCÍA DE LA CONCEPCIÓN, FERNANDA
mfgarciac@colegiopadredehon.com

GÓMEZ SABATER, MIREYA
mgomezs@colegiopadredehon.com

HERRERO MIRA, ANTONIA Mª
amherrerom@colegiopadredehon.com

JIMÉNEZ OLIVARES, TERE
tjimenezo@colegiopadredehon.com

MACHINEA UGARTEMENDÍA, JOSÉ IGNACIO
jimachineau@colegiopadredehon.com

MARTÍNEZ MIRALLES, PATRICIA
pmartinezm@colegiopadredehon.com

MARTÍNEZ MOYA, LUCÍA
lmartinezm@colegiopadredehon.com

MATAS MESEGUER, LUCÍA
lmatasm@colegiopadredehon.com

NAVARRO SOLER, Mª JOSÉ
mjnavarros@colegiopadredehon.com

PASTOR INFANTE, JUAN ÁNGEL
japastori@colegiopadredehon.com

PAYÁ LÓPEZ, MIRIAM
miriampayal@colegiopadredehon.com

PÉREZ FERNÁNDEZ, GLORIA
gperezf@colegiopadredehon.com

PÉREZ MARTÍNEZ, NIEVES
nperezm@colegiopadredehon.com

PÉREZ PASTOR, AMPARO
aperezp@colegiopadredehon.com

PERLASIA RIQUELME, NIEVES
nperlasiar@colegiopadredehon.com

RODRÍGUEZ VIZCAÍNO, SARA
srodriguezv@colegiopadredehon.com

SILVA ESPINO, JOSÉ Mª
jmsilvae@colegiopadredehon.com

SIRVENT MIRAMBELL, ANTOÑITA
asirventm@colegiopadredehon.com

TAUSTE ROLDÁN, MARISOL
mtauster@colegiopadredehon.com

TORREGROSA SELLER, MARISA
mtorregrosas@colegiopadredehon.com

VIDAL SIRVENT, Mª JESÚS
mjvidals@colegiopadredehon.com

YAQUERO BERENGUER, SERGIO
syaquerob@colegiopadredehon.com

ABAD CARRILLO, MAYTE
mabadc@colegiopadredehon.com

ABAD MILLA, DANIEL
dabadm@colegiopadredehon.com

ALBERT CASTELLANO, MANUEL
malbertc@colegiopadredehon.com

BELTRÁ SEGURA, ANA
abeltras@colegiopadredehon.com

CARBONELL LLOREDA, GEMA
gcarbonelll@colegiopadredehon.com

CARMONA BELDA, GABRIEL
gcarmonab@colegiopadredehon.com

CASALÉ IDOYPE, JOSÉ ANTONIO
jacasalei@colegiopadredehon.com

CERDÁN PÉREZ, NIEVES
ncerdanp@colegiopadredehon.com

FERNÁNDEZ MUÑOZ, Mª ANGUSTIAS
mafernandezm@colegiopadredehon.com

FLORES PÉREZ, MARILÓ
mfloresp@colegiopadredehon.com

GARCÍA AMORÓS, NIEVES
ngarciaa@colegiopadredehon.com

GIL ALIAGA, LAURA
lgila@colegiopadredehon.com

GÓMEZ REOLID, VALERIANO
vgomezr@colegiopadredehon.com

HERNÁNDEZ CABRERA, VICENTE
vhernandezc@colegiopadredehon.com

JIMÉNEZ ALDEGUER, BEGOÑA
bjimeneza@colegiopadredehon.com

JIMÉNEZ OLIVARES, DIEGO JOSÉ
djjimenezo@colegiopadredehon.com

LÓPEZ CERDÁN, FRANCISCO JAVIER
fjlopezc@colegiopadredehon.com

MANCHÓN PELLÍN, ANA
amanchonp@colegiopadredehon.com

MARTÍNEZ DELTELL, FRANCISCO
fmartinezd@colegiopadredehon.com

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MERCHE
mmartinezm@colegiopadredehon.com

MONTES GALIANA, Mª CARMEN
mcmontesg@colegiopadredehon.com

MORENO CASAMAYOR, ESTHER
emorenoc@colegiopadredehon.com

NAVARRO NAVARRO, JOSÉ Mª
jmnavarron@colegiopadredehon.com

NAVARRO SOLER, Mª JOSÉ
mjnavarros@colegiopadredehon.com

PAYÁ LLEDÓ, MARISA
mpayal@colegiopadredehon.com

RICHARTE GRAS, ANDREA
aricharteg@colegiopadredehon.com

ROMERO PASTOR, ANTONIO
aromerop@colegiopadredehon.com

SANTOS MAESTRE, Mª DOLORES
mdsantosm@colegiopadredehon.com

SEGURA FELIPE, ANA
aseguraf@colegiopadredehon.com

SEGURA LÓPEZ, NIEVES
nsegural@colegiopadredehon.com

SERRA MADRONA, VEREMUNDO
vserram@colegiopadredehon.com

TORREGROSA ABAD, INMACULADA
itorregrosaa@colegiopadredehon.com

VILLAESCUSA SORIANO, Mª CARMEN
mcvillaescusas@colegiopadredehon.com

VIVES GÓMEZ, JOSÉ LUIS
jlvivesg@colegiopadredehon.com

WILTON, DANIELLE
dwilton@colegiopadredehon.com

YAQUERO BERENGUER, MANUEL
myaquerob@colegiopadredehon.com

YAQUERO BERENGUER, SERGIO
syaquerob@colegiopadredehon.com

A ells, a la seua tasca professional els acompanyen el nostre equip de personal professional i administratiu:

SecretarIa
GUILLÉN NAVARRO, SUSI
secretaria@colegiopadredehon.com

SecretarIa
JUAN MIRA, MAGDA
mjuanm@colegiopadredehon.com

Biblioteca
MIRA SELLER, LUIS
lmiras@colegiopadredehon.com

Consergeria vesprades
MARTÍNEZ ESCANDELL, MONTSE
mmartineze@colegiopadredehon.com

Consergeria matins
PIQUERES JUAN, MAGDA
mpiqueresj@colegiopadredehon.com

Departament d’Informàtica
GARCÍA PAVÍA, GABRIEL
ggarciap@colegiopadredehon.com